Seznam tříd

SMap

Mapa - jednoduchá

SMap.Coords

Zeměpisná poloha - dvojice souřadnic

SMap.Pixel

Pixel - bod v průhledu, relativní vůči středu průhledu

SMap.Tile

Dlaždice (čtvercová)

SMap.Util


Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:38 GMT+0200 (CEST)