Třída SMap.Geocoder

Dopředný geocoder. Pro jeho funkčnost je nutné přesměrování /geocode => api4.mapy.cz/geocode
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Geocoder(query, callback)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přeruší probíhající požadavek
Konstruktor - detail
SMap.Geocoder(query, callback)
Provede dopředné geokódování
Parametry:
{string} query
Co hledáme
{function} callback
Funkce co zpracuje nalezená data
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Geocoder.METHOD
Metody - detailně
$destructor()
abort()
Přeruší probíhající požadavek

getResults()