Třída SMap.Suggest

Našeptávač pro Mapy.
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Suggest(input, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addListener(name, cb, scope)
Přidání posluchače signálu.
removeListener(name, cb, scope)
Odstranění posluchače signálu.
Odstranění našeptávače.
open()
Zobrazení našeptávače.
Zavření našeptávače.
Odstranění všech položek našeptávače.
send()
Zobrazení našeptávače pro danou frázi ve vstupním inputu.
Získání fráze ze vstupního inputu.
Získání provideru.
Je našeptávač aktivní (otevřený)
Konstruktor - detail
SMap.Suggest(input, options)
Vytvoření našeptávače - je potřeba zadat vstupní input a volitelné parametry.
Parametry:
{Element} input
Input type tex
{Object} options volitelný
{function} options.factory volitelný
Vlastní funkce, která bude naplňovat položky našeptávače
{function} options.provider volitelný
Vlastní provider, který bude získávat data pro našeptávač
{Number} options.limit volitelný, výchozí: 5
Kolik položek zobrazovat?
{Number} options.delay volitelný, výchozí: 400
Spoždění pro zobrazení našeptávače
{Boolean} options.infinite volitelný, výchozí: true
Procházet položky našeptávače cyklicky
Metody - detailně
addListener(name, cb, scope)
Přidání posluchače signálu.
Parametry:
{String} name
Jméno signálu
{function} cb
Callback funkce
{Object} scope volitelný
Vlastní scope pro funkci

removeListener(name, cb, scope)
Odstranění posluchače signálu.
Parametry:
{String} name
Jméno signálu
{function} cb
Callback funkce
{Object} scope volitelný
Vlastní scope pro funkci

destroy()
Odstranění našeptávače.

open()
Zobrazení našeptávače.

close()
Zavření našeptávače.

clearItems()
Odstranění všech položek našeptávače.

send()
Zobrazení našeptávače pro danou frázi ve vstupním inputu.

handleEvent()

{String} getPhrase()
Získání fráze ze vstupního inputu.
Vrací:
{String}

{Object} getProvider()
Získání provideru.
Vrací:
{Object}

{Boolean} isActive()
Je našeptávač aktivní (otevřený)
Vrací:
{Boolean}