Třída SMap.SuggestProvider

Data pro našeptávač

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
get(phrase)
Funkce vrací promise s daty pro našeptávač.
Zrušení requestu.
Získání limitu - počtu položek našeptávače pro zobrazení/stažení
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro request našeptávače
Konstruktor - detail
SMap.SuggestProvider(options)
Vytvoření provideru pro zajištění dat našeptávače.
Parametry:
{Object} options volitelný
{String} options.url volitelný
Url pro stažení dat našeptávače
{String} options.poiaggUrl volitelný
Url pro stažení ikonek do našeptávače
{Number} options.limit volitelný, výchozí: 5
Kolik položek se bude stahovat/zobrazovat
{function} options.updateParams volitelný
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro request našeptávače
Metody - detailně
{JAK.Promise} get(phrase)
Funkce vrací promise s daty pro našeptávač.
Parametry:
{String} phrase
Hledaná fráze
Vrací:
{JAK.Promise}

abort()
Zrušení requestu.

{Number} getLimit()
Získání limitu - počtu položek našeptávače pro zobrazení/stažení
Vrací:
{Number}

updateParams(cb)
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro request našeptávače
Parametry:
{function} cb
Funkce, kde prvním argumentem je objekt pro vytvoření URL