Třída SMap.Card

Vizitka
Rozšiřuje SMap.IOwned
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Card(width, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
anchorTo(coords)
Umístí vizitku na dané souřadnice
Vrací kotvící bod
Vrátí tělo vizitky
Vrací kontejner vizitky
Vrátí zápatí vizitky
Vrátí záhlaví vizitky
Je vizitka vidět?
setOwner(owner)
Nastaví vizitce vlastníka
setSize(width, height)
Změní velikost na zadaný rozměr
sync()
Aktualizovat výšku těla vizitky tak, aby její celkový výška odpovídala zadaným rozměrům
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Card(width, options)
Parametry:
{int} width volitelný, výchozí: 312
Šířka vizitky
{object} options volitelný
Volitelná konfigurace
{boolean} options.close volitelný, výchozí: true
Určuje, zda se má zobrazovat zavírací ikona
{Object} options.anchor volitelný
Určuje posunutí vizitky při přidání do mapy v px
Metody - detailně
anchorTo(coords)
Umístí vizitku na dané souřadnice
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souradice, ke které se má vizitka ukotvit

getAnchor()
Vrací kotvící bod

getBody()
Vrátí tělo vizitky

{node} getContainer()
Vrací kontejner vizitky
Vrací:
{node} Kontejner vizitky

getFooter()
Vrátí zápatí vizitky

getHeader()
Vrátí záhlaví vizitky

isVisible()
Je vizitka vidět?

{bool} makeVisible()
Vrací:
{bool} true = už je vidět, false = zatím není, posuneme mapu

setOwner(owner)
Nastaví vizitce vlastníka
Parametry:
{SMap} owner
Mapa, která vizitku otevírá

setSize(width, height)
Změní velikost na zadaný rozměr
Parametry:
{int || null} width
Šířka, při nezadání se použije výchozí
{int || null} height
Výška, při nezadání bude dle obsahu

sync()
Aktualizovat výšku těla vizitky tak, aby její celkový výška odpovídala zadaným rozměrům

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:10 GMT+0200 (CEST)