Třída SMap.Control.Compass

Kruhový volič

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .compass".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOwner(owner)
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Compass(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.panAmount volitelný, výchozí: 1
Násobící koeficient vektoru posunu
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek ovládacího prvku
{float} options.moveThreshold volitelný, výchozí: 300
Délka posunu, po kterém překreslujeme
Metody - detailně
setOwner(owner)
Parametry:
owner
Viz též:
SMap.Control#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:10 GMT+0200 (CEST)