Třída SMap.Control.ContextMenu.Separator

Oddělovač
Rozšiřuje SMap.Control.ContextMenu.Item

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.ContextMenu.Item:
$constructor, click
Konstruktor - detail
SMap.Control.ContextMenu.Item(label)
Parametry:
{string} label
Popisek

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Fri Jun 16 2017 15:39:32 GMT+0200 (CEST)