Třída SMap.Control.ContextMenu

Kontextové menu
Rozšiřuje SMap.Control

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addItem(item, pos)
Přidá položku menu
Vyčistí položky
Vrátí položky
open(event, coords)
Otevře menu na zadané pixelové pozici
removeItem(item)
Odebere existující položku menu
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, getContainer, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.ContextMenu()
Metody - detailně
addItem(item, pos)
Přidá položku menu
Parametry:
{SMap.Control.ContextMenu.Item} item
{int} pos volitelný
pozice; při nezadání se přidá na konec

clearItems()
Vyčistí položky

{SMap.Control.ContextMenu.Item[]} getItems()
Vrátí položky
Vrací:
{SMap.Control.ContextMenu.Item[]}

open(event, coords)
Otevře menu na zadané pixelové pozici
Parametry:
{event} event
{SMap.Coords} coords volitelný
Volitelně souřadnice bodu, ke kterému se menu vztahuje (pokud se liší od místa kliknutí)

removeItem(item)
Odebere existující položku menu
Parametry:
{SMap.Control.ContextMenu.Item} item

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:10 GMT+0200 (CEST)