Třída SMap.Control.Keyboard

Ovladač klávesnice
Rozšiřuje SMap.Control
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Keyboard(mode, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
configure(mode)
Za běhu změní funkci ovladače klávesnice
Vrátí právě používanou bitovou masku
setOwner(owner)
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Keyboard(mode, options)
Parametry:
{int} mode
Bitová maska určující, co všechno klávesnice ovládá - konstanty SMap.KB_*
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.panAmount volitelný, výchozí: 10
Velikost kroku (v pixelech) při posunu mapy
{bool} options.focusedOnly volitelný, výchozí: true
Používat klávesnici jen při "focusu" mapy (po kliknutí do, před kliknutím mimo)
Viz též:
SMap.KB_PAN
SMap.KB_ZOOM
Metody - detailně
configure(mode)
Za běhu změní funkci ovladače klávesnice
Parametry:
mode

getMode()
Vrátí právě používanou bitovou masku

setOwner(owner)
Parametry:
owner
Viz též:
SMap.Control#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)