Třída SMap.Control.Layer

Jednoduchý přepínač vrstev.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .layer-switch".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přidá vestavěnou vrstvu do ovládacáho prvku.
addLayer(id, label, src, title)
Přidá vrstvu do ovládacího prvku
setOwner(owner)
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Layer(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurace
{int} options.width volitelný, výchozí: 81
Šířka jednoho okénka
{int} options.items volitelný, výchozí: 3
Počet okének (šířka prvku)
{int} options.page volitelný, výchozí: 3
Po kolika okénkách se stránkuje
Metody - detailně
addDefaultLayer(id)
Přidá vestavěnou vrstvu do ovládacáho prvku.
Parametry:
{id} id
ID vestavěné vrstvy (SMap.DEF_*)
Viz též:
SMap#addDefaultLayer

addLayer(id, label, src, title)
Přidá vrstvu do ovládacího prvku
Parametry:
{id} id
ID vrstvy
{string} label
Popisek
{string} src
název obrázku vrstvy v ovladacim prvku
{string} title
titulek

{node} getContent()
Vrací:
{node} Box pod vrstvami, kam si lze přidat vlastní obsah (např. checkboxové přepínače)

setOwner(owner)
Parametry:
owner
Viz též:
SMap.Control#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:33 GMT+0200 (CEST)