Třída SMap.Control.Minimap

Náhledové mini-api s viditelným průhledem.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .minimap".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Minimap(width, height, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOptions(options)
Změna nastavení za běhu
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Minimap(width, height, options)
Parametry:
{int} width volitelný, výchozí: 150
Šířka
{int} height volitelný, výchozí: 150
Výška
{object} options volitelný
Konfigurace
{int} options.diff volitelný, výchozí: -4
Rozdíl zoomu oproti aktuálnímu
{int} options.layer volitelný, výchozí: SMap.DEF_BASE
Podklad
{string} options.color volitelný, výchozí: "gray"
Barva
{string} options.opacity volitelný, výchozí: 0.5
Průhlednost
Metody - detailně
setOptions(options)
Změna nastavení za běhu
Parametry:
{object} options
Viz poslední parametr konstruktoru

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)