Třída SMap.Control.Orientation

Tlačítko na změnu natočení.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektorů ".smap .cw" (po směru hodinových ručiček) a ".smap .ccw" (proti směru hodinových ručiček).


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Orientation(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný
Popisek
{string} options.mode volitelný, výchozí: "cw"
Směr (cw = po směru hodinových ručiček, ccw = proti)

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)