Třída SMap.Control.Overview

Náhledová mapka

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .overview-map".


Rozšiřuje SMap.Control.Image

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Image:
setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Overview(url)
Parametry:
{string} url
Základní část URL

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Mon May 15 2017 09:46:15 GMT+0200 (CEST)