Třída SMap.Control.Rosette

Indikátor severu - směrová růžice

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .control-rosette".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOwner(owner)
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Rosette(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek
{string} options.mode volitelný, výchozí: "cw"
Směr (cw = po směru hodinových ručiček, ccw = proti)
Metody - detailně
setOwner(owner)
Parametry:
owner
Viz též:
SMap.Control#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:33 GMT+0200 (CEST)