Třída SMap.Control.Scale

Meritko vzdalenosti.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .scale".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Scale(conf, conf)
starý formát:
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOwner(owner)
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Scale(conf, conf)
starý formát:
Parametry:
{integer} conf volitelný, výchozí: 1
počet dílků v měřítku () nový formát:
{Object} conf volitelný
{Number} conf.min volitelný, výchozí: 1
Min. počet dílků
{Number} conf.max volitelný, výchozí: 3
Max. počet dílků
{Object} conf.padding volitelný
Kolik [px|%] zleva|zprava nebude dostupných pro měřítko
{Number|String} conf.padding.left volitelný, výchozí: 0
levý okraj
{Number|String} conf.padding.right volitelný, výchozí: "75%"
pravý okraj
Metody - detailně
setOwner(owner)
Parametry:
owner
Viz též:
SMap#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:33 GMT+0200 (CEST)