Třída SMap.Control.Sync

Synchronizuje mapu s portem, potažmo mapu s portem a oknem
Rozšiřuje SMap.Control
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOwner(owner)
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Sync(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.bottomSpace volitelný, výchozí: null
Počet pixelů, o které se (odspodu) bude lišit výška mapy od výšky okna
{int} options.resizeTimeout volitelný, výchozí: 100
Po tolika milisekundách od poslední události resize se nasynchronizuje mapa
Metody - detailně
setOwner(owner)
Parametry:
owner
Viz též:
SMap.Control#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:33 GMT+0200 (CEST)