Třída SMap.Control.Visible

Abstraktní viditelný ovládací prvek
Rozšiřuje SMap.Control

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Visible()
Metody - detailně
{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Fri Jun 16 2017 15:39:32 GMT+0200 (CEST)