Třída SMap.Control.Zoom

Tlačítka "+" a "-" na změnu zoomu.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .zoom".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Zoom(labels, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přidání zoom menu.
Odebrání zoom menu.
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.Zoom(labels, options)
Parametry:
{object} labels
Objekt s popisky speciálních zoomů - klíčem je číslo zoomu a hodnotou textový popisek
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string[]} options.step volitelný, výchozí: 9
Počet pixelů na jednu úroveň zoomu
{string[]} options.titles volitelný, výchozí: []
Pole popisků tlačítek
{string[]} options.sliderHeight volitelný, výchozí: 16
Výška jezdce
{boolean} options.showZoomMenu volitelný, výchozí: true
Zobrazit / skrýt zoom menu.
Metody - detailně
addZoomMenu()
Přidání zoom menu.

removeZoomMenu()
Odebrání zoom menu.

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:33 GMT+0200 (CEST)