Třída SMap.Control.ZoomNotification

Vizuální nápověda zoomování (orámování rohů oblasti, na kterou se zoomuje).

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .notification".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody zděděné ze třídy SMap.Control.Visible:
getContainer
Metody zděděné ze třídy SMap.Control:
$destructor, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Control.ZoomNotification()

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)