Třída SMap.Coords

Zeměpisná poloha - dvojice souřadnic

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Coords(x, y)
Konstruktor je lepší nepoužívat, namísto toho vyrábět souřadnice pomocí továrních metod
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
azimuth(target)
Vypočte azimut mezi dvěma souřadnicemi
Vrátí duplikát
distance(target, altitude)
Spočte obloukovou vzdálenost (haversinový vzorec) mezi touto a druhou souřadnicí v zadané nadmořské výšce. Výchozí výška je 0 m.n.m., aproximováno na 6371009 metrů.
equals(coords)
Jsou shodné?
fixedPoint(map, newZoom)
<statická>
SMap.Coords.fromEvent(event, map)
Tovární metoda - výroba souřadnic z události
<statická>
SMap.Coords.fromEXIF(exif)
Tovární metoda - výroba souřadnic z EXIF GPS dat
<statická>
SMap.Coords.fromJTSK(x, y)
Tovární metoda - výroba souřadnic z (S-)JTSK. Kód z pascalové verze Jakuba Kerhata (http://www.geospeleos.com/Mapovani/WGS84toSJTSK/WGS84toSJTSK.htm) převedl Josef Zamrzla.
<statická>
SMap.Coords.fromMercator(x, y)
Tovární metoda - výroba souřadnic z Mercator metrů (epsg:3857)
fromOLC(olc)
Převod z OpenLocation formátu na SMap.Coords
<statická>
SMap.Coords.fromPP(PPx, PPy)
Tovární metoda - výroba souřadnic z PP
<statická>
SMap.Coords.fromUTM33(x, y)
Tovární metoda - výroba souřadnic z UTM33
<statická>
SMap.Coords.fromWGS84(lonD, latD)
Tovární metoda - výroba souřadnic z WGS 84
Vrátí nadmořskou výšku.
inMap(map, usePadding)
Ověří, jsou-li tyto souřadnice v průhledu mapy
newCenter(map, newZoom)
Převede souřadnice do (S-)JTSK. Kód z pascalové verze Jakuba Kerhata (http://www.geospeleos.com/Mapovani/WGS84toSJTSK/WGS84toSJTSK.htm) převedl Josef Zamrzla.
Převod do Mercator metrů (epsg:3857)
toOLC(codeLength)
Převod do OpenLocation formátu.
toPixel(map, zoom)
Převod na pixel
toPP()
Převede souřadnice do PP
Převod na řetězec
Převede souřadnice do UTM33
toWGS84(format)
Převede souřadnice do WGS 84
wrap()
Konstruktor - detail
SMap.Coords(x, y)
Konstruktor je lepší nepoužívat, namísto toho vyrábět souřadnice pomocí továrních metod
Parametry:
{int} x
Xová interní souřadnice
{int} y
Yová interní souřadnice
Metody - detailně
{int} azimuth(target)
Vypočte azimut mezi dvěma souřadnicemi
Parametry:
{SMap.Coords} target
Cílová souřadnice
Vrací:
{int} Azimut k dané souřadnici ve stupních

{SMap.Coords} clone()
Vrátí duplikát
Vrací:
{SMap.Coords} Zduplikovaná souřadnice

{float} distance(target, altitude)
Spočte obloukovou vzdálenost (haversinový vzorec) mezi touto a druhou souřadnicí v zadané nadmořské výšce. Výchozí výška je 0 m.n.m., aproximováno na 6371009 metrů.
Parametry:
{SMap.Coords} target
Cílová souřadnice
{float} altitude volitelný, výchozí: 0
Nadmořská výška
Vrací:
{float} Vzdálenost v metrech

equals(coords)
Jsou shodné?
Parametry:
{SMap.Coords} coords

fixedPoint(map, newZoom)
Parametry:
map
newZoom

<static> {SMap.Coords} SMap.Coords.fromEvent(event, map)
Tovární metoda - výroba souřadnic z události
Parametry:
{event} event
{SMap} map
Vrací:
{SMap.Coords}

<static> SMap.Coords.fromEXIF(exif)
Tovární metoda - výroba souřadnic z EXIF GPS dat
Parametry:
{JAK.EXIF} exif
Exif nadstavba nad obrazovými daty

<static> SMap.Coords.fromJTSK(x, y)
Tovární metoda - výroba souřadnic z (S-)JTSK. Kód z pascalové verze Jakuba Kerhata (http://www.geospeleos.com/Mapovani/WGS84toSJTSK/WGS84toSJTSK.htm) převedl Josef Zamrzla.
Parametry:
{float} x
{float} y

<static> {SMap.Coords} SMap.Coords.fromMercator(x, y)
Tovární metoda - výroba souřadnic z Mercator metrů (epsg:3857)
Parametry:
{int} x
Xová souřadnice
{int} y
Yová souřadnice
Vrací:
{SMap.Coords}

{SMap.Coords} fromOLC(olc)
Převod z OpenLocation formátu na SMap.Coords
Parametry:
{String} olc
Řetězec s OLC kódem
Vrací:
{SMap.Coords}

<static> {SMap.Coords} SMap.Coords.fromPP(PPx, PPy)
Tovární metoda - výroba souřadnic z PP
Parametry:
{int} PPx
Xová souřadnice
{int} PPy
Yová souřadnice
Vrací:
{SMap.Coords}

<static> {SMap.Coords} SMap.Coords.fromUTM33(x, y)
Tovární metoda - výroba souřadnic z UTM33
Parametry:
{int} x
Xová souřadnice
{int} y
Yová souřadnice
Vrací:
{SMap.Coords}

<static> SMap.Coords.fromWGS84(lonD, latD)
Tovární metoda - výroba souřadnic z WGS 84
Parametry:
{float} lonD
Longitude (zeměpisná délka) ve stupních jako desetinné číslo nebo řetězec
{float} latD
Latitude (zeměpisná šířka) ve stupních jako desetinné číslo nebo řetězec

{Promise} getAltitude()
Vrátí nadmořskou výšku.
Vrací:
{Promise}

inMap(map, usePadding)
Ověří, jsou-li tyto souřadnice v průhledu mapy
Parametry:
{SMap} map
{bool} usePadding volitelný, výchozí: false
Má-li se průhled zúžit o paddingy způsobené ovládacími prvky FIXME prepsat na bbox

isValid()

newCenter(map, newZoom)
Parametry:
map
newZoom

{float[]} toJTSK()
Převede souřadnice do (S-)JTSK. Kód z pascalové verze Jakuba Kerhata (http://www.geospeleos.com/Mapovani/WGS84toSJTSK/WGS84toSJTSK.htm) převedl Josef Zamrzla.
Vrací:
{float[]} Pole [x, y]

{float[]} toMercator()
Převod do Mercator metrů (epsg:3857)
Vrací:
{float[]} Pole [x, y]

{String} toOLC(codeLength)
Převod do OpenLocation formátu.
Parametry:
{int} codeLength volitelný
Délka výstupního kódu, která nezahrnuje oddělovací znaky
Vrací:
{String}

{SMap.Pixel} toPixel(map, zoom)
Převod na pixel
Parametry:
{SMap} map
Mapa, vůči jejímu středu se pozice počítá
{int} zoom volitelný, výchozí: map.zoom
Zoom
Vrací:
{SMap.Pixel} Nový pixel

{float[]} toPP()
Převede souřadnice do PP
Vrací:
{float[]} Pole [PPx, PPy]

{string} toString()
Převod na řetězec
Vrací:
{string} Zeserializovaná souřadnice

{float[]} toUTM33()
Převede souřadnice do UTM33
Vrací:
{float[]} Pole [x, y]

{float[] || string[]} toWGS84(format)
Převede souřadnice do WGS 84
Parametry:
{int} format volitelný
Formát pro převod na řetězec: čím větší číslo, tím detailnější je řetězec (0 = stupně, 1 = minuty, 2 = vteřiny). Při nezadání bude vrácena dvojice floatů.
Vrací:
{float[] || string[]} Pole [longitude, latitude]

wrap()

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)