Třída SMap.Geocoder

Dopředný geocoder. Pro jeho funkčnost je nutné přesměrování /geocode => api4.mapy.cz/geocode
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Geocoder(query, callback, options, errorCallback)
Provede dopředné geokódování
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přeruší probíhající požadavek
Konstruktor - detail
SMap.Geocoder(query, callback, options, errorCallback)
Provede dopředné geokódování
Parametry:
{string} query
Co hledáme
{function} callback
Funkce co zpracuje nalezená data
options
errorCallback
Metody - detailně
abort()
Přeruší probíhající požadavek

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:33 GMT+0200 (CEST)