Třída SMap.Geometry

Geometrický útvar
Rozšiřuje SMap.IOwned
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Geometry(type, id, coords, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Smaže vizuální reprezentaci této geometrie
click(e, elm)
Došlo ke kliknutí na geometrii. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
computeCenterZoom(map, usePadding)
Spočte střed a zoom mapy pro tuto geometrii
Nastavi bbox geometrie.
draw(canvas, offset)
Vykreslí geometrii do daného vectorového canvasu
Vrati bboxu geometrie
Vrátí souřadnice
Vrátí id geometrie
Vrátí uzly vizuální reprezentace
Vrátí optiony
Vrátí pixelové souřadnice
Vrátí typ geometrie
Je geometrie viditelna na obrazovce?
setCoords(coords)
Změna souřadnic geometrie
setOptions(options)
Nastaví podmnožinu optionů
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Geometry(type, id, coords, options)
Parametry:
{int} type
Konstanta SMap.GEOMETRY_*
{id} id
{?} coords
Pole souřadnic, čísel či polí souřadnic (liší se dle jednotlivých druhů geometrií)
{object} options
Nastavení vzhledu: může obsahovat položky "title", "minDist", "color", "opacity", "width", "style", "outlineColor", "outlineOpacity", "outlineWidth", "outlineStyle"
Metody - detailně
clear()
Smaže vizuální reprezentaci této geometrie

click(e, elm)
Došlo ke kliknutí na geometrii. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
Parametry:
e
elm

computeCenterZoom(map, usePadding)
Spočte střed a zoom mapy pro tuto geometrii
Parametry:
{SMap} map
{bool} usePadding

countBBox()
Nastavi bbox geometrie.

draw(canvas, offset)
Vykreslí geometrii do daného vectorového canvasu
Parametry:
canvas
offset

{Object} getBBox()
Vrati bboxu geometrie
Vrací:
{Object} BBox x, y, width, height

getCoords()
Vrátí souřadnice

getId()
Vrátí id geometrie

{node[]} getNodes()
Vrátí uzly vizuální reprezentace
Vrací:
{node[]}

getOptions()
Vrátí optiony

getPixels()
Vrátí pixelové souřadnice

getType()
Vrátí typ geometrie

{Boolean} isGeometryVisible()
Je geometrie viditelna na obrazovce?
Vrací:
{Boolean}

setCoords(coords)
Změna souřadnic geometrie
Parametry:
coords

setOptions(options)
Nastaví podmnožinu optionů
Parametry:
options

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)