Třída SMap.IOwned

Rozhraní pro všechny, kteří mají nadřízeného

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.IOwned()
Metody - detailně
{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Fri Jun 16 2017 15:39:32 GMT+0200 (CEST)