Třída SMap.Layer.GPX

Vizualizátor GPX
Rozšiřuje SMap.Layer.Multi

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.GPX(xmlDoc, id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
filter(set, options)
Filtrujeme zadanou mnozinu tak, aby pro "largestCount" vstupnich bodu obsahoval maximalne maxPoints vystupnich bodu
fit()
Nastaví střed a zoom tak, aby byly vidět všechny prvky v GPX datech
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer.Multi:
$destructor, addLayer, clear, disable, enable, getContainer, getLayers, redraw, removeAll, removeLayer, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
getCopyright, getId, isActive, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Layer.GPX(xmlDoc, id, options)
Parametry:
{xmlDoc} xmlDoc
Souboru GPX
{string} id
ID vrstvy
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.maxPoints volitelný, výchozí: 100
Maximum bodů v jedné křivce / polygonu
{string[]} options.colors volitelný
Pole barev čar
{string} options.url volitelný
URL obrázku, použitého jako ikonka
Metody - detailně
filter(set, options)
Filtrujeme zadanou mnozinu tak, aby pro "largestCount" vstupnich bodu obsahoval maximalne maxPoints vystupnich bodu
Parametry:
set
options

fit()
Nastaví střed a zoom tak, aby byly vidět všechny prvky v GPX datech

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)