Třída SMap.Layer.Geometry

Vrstva s čárami, mnohoúhelníky a jinými zajímaví tvorové :)
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.Geometry(id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addGeometry(geometry)
Vymazání vrstvy == dočasné zrušení všech prvků
fillFromData(dataSets)
Naplní obsah vrstvy z XML nebo z FRPC dat
Vrátí všechny geometrie v objektu indexovaném jednotlivými ID
redraw(full)
Překreslí vrstvu: vezme všechny souřadnice vektorových prvků, přepočte je na pixely (s ohledem na současný zoom) a vykreslí ty, které jsou celé v průhledu.
Překreslení jedné geometrie. Veřejná metoda, aby ji mohla volat sama geometrie.
Odebere vše z vrstvy
removeGeometry(geometry)
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
$destructor, disable, enable, getContainer, getCopyright, getId, isActive, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Geometry(id, options)
Parametry:
{id} id
ID vrstvy
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{bool} options.supportsAnimation volitelný, výchozí: false
Povolit animovaný zoom?
Metody - detailně
addGeometry(geometry)
Parametry:
{SMap.Geometry} geometry

clear()
Vymazání vrstvy == dočasné zrušení všech prvků

fillFromData(dataSets)
Naplní obsah vrstvy z XML nebo z FRPC dat
Parametry:
{? || ?[]} dataSets
Data pro naplnění

{object} getGeometries()
Vrátí všechny geometrie v objektu indexovaném jednotlivými ID
Vrací:
{object}

redraw(full)
Překreslí vrstvu: vezme všechny souřadnice vektorových prvků, přepočte je na pixely (s ohledem na současný zoom) a vykreslí ty, které jsou celé v průhledu.
Parametry:
full
Viz též:
SMap.Layer#redraw

redrawGeometry(g)
Překreslení jedné geometrie. Veřejná metoda, aby ji mohla volat sama geometrie.
Parametry:
g

removeAll()
Odebere vše z vrstvy

removeGeometry(geometry)
Parametry:
{SMap.Geometry} geometry

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)