Třída SMap.Layer.HUD

Vrstva fixní vůči průhledu
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addItem(node, placement, prepend)
Nová položka do HUDu
removeItem(node)
Zruší položku z HUDu
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
$constructor, $destructor, disable, getContainer, getCopyright, getId, isActive, redraw, removeAll, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer(id)
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
Metody - detailně
addItem(node, placement, prepend)
Nová položka do HUDu
Parametry:
{node} node
DOM prvek
{object} placement
Umístění - sada css vlastností
{bool} prepend volitelný
Připnout na první pozici

clear()
Viz též:
SMap.Layer#clear

enable()
Viz též:
SMap.Layer#enable

removeItem(node)
Zruší položku z HUDu
Parametry:
{node} node
DOM prvek

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)