Třída SMap.Layer.Image

Vrstva s obrázky pevně umístěnými rohy k zeměpisným souřadnicím
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addImage(url, leftTop, rightBottom, opacity)
Přidání nového obrázku
redraw(full)
Odebere všechny obrázky
Odebere dříve přidaný obrázek
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
$destructor, disable, getContainer, getCopyright, getId, isActive, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Image(id)
Parametry:
{string} id
ID vrstvy
Metody - detailně
{string} addImage(url, leftTop, rightBottom, opacity)
Přidání nového obrázku
Parametry:
{string} url
{SMap.Coords} leftTop
Souřadnice levého horního rohu
{SMap.Coords} rightBottom
Souřadnice pravého dolního rohu
{number} opacity volitelný, výchozí: 1
Průhlednost
Vrací:
{string} ID obrázku, používané pro odebrání

clear()
Viz též:
SMap.Layer#clear

enable()
Viz též:
SMap.Layer#enable

redraw(full)
Parametry:
full
Viz též:
SMap.Layer#redraw

removeAll()
Odebere všechny obrázky

removeImage(id)
Odebere dříve přidaný obrázek
Parametry:
{string} id
ID vrácené voláním addImage

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)