Třída SMap.Layer.KML

Vizualizátor KML
Rozšiřuje SMap.Layer.Multi

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.KML(xmlDoc, id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
fit()
Nastaví střed a zoom tak, aby byly vidět všechny prvky v KML datech
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer.Multi:
$destructor, addLayer, clear, disable, enable, getContainer, getLayers, redraw, removeAll, removeLayer, setOwner
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
getCopyright, getId, isActive, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Layer.KML(xmlDoc, id, options)
Parametry:
{xmlDoc} xmlDoc
Soubor KML
{string} id
ID vrstvy
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.maxPoints
Maximum bodů v jedné křivce / polygonu
{string} options.url
URL dokumentu - použije se u relativně odkazovaných obrázků značek
Metody - detailně
fit()
Nastaví střed a zoom tak, aby byly vidět všechny prvky v KML datech

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)