Třída SMap.Layer.Marker

Vrstva se značkami
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addMarker(marker, noRedraw)
Přidá do vrstvy značku nebo značky
Dočasně vymaže vrstvu. POZOR - neodebírá z vrstvy značky, při nejbližším překreslení se vrstva zase vykreslí.
Naplní obsah vrstvy externími daty
Přepozicování značky. Metoda je veřejná, aby ji mohla volat sama značka.
redraw(full)
Překreslí vrstvu: vezme značky a spočte viditelnost. Viditelné ukáže a napozicuje, neviditelné odepne.
Odebere všechny značky
removeMarker(marker, noRedraw)
Odebere značku nebo značky z vrstvy
Nastaví slučovač značek
setReposition(options)
Zapne rozhazování značek tak, aby se nepřekrývaly. Využívá k tomu SMap.Marker.Repositioner.
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
disable, enable, getContainer, getCopyright, getId, isActive, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Marker(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.prefetch volitelný, výchozí: 100
Šířka pásu (v pixelech) vně průhledu, v němž jsou body považovány za viditelné
{bool} options.supportsAnimation volitelný, výchozí: false
Povolit animovaný zoom?
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

addMarker(marker, noRedraw)
Přidá do vrstvy značku nebo značky
Parametry:
{SMap.Marker || SMap.Marker[]} marker
Značka k přidání
{bool} noRedraw volitelný, výchozí: false
Zakázat překreslení

clear()
Dočasně vymaže vrstvu. POZOR - neodebírá z vrstvy značky, při nejbližším překreslení se vrstva zase vykreslí.
Viz též:
SMap.Layer#clear

fillFromData(data)
Naplní obsah vrstvy externími daty
Parametry:
{? || ?[]} data
Data pro naplnění - buďto datové objekty, nebo XML dokumenty

{SMap.Marker[]} getMarkers()
Vrací:
{SMap.Marker[]} Pole značek v této vrstvě

positionMarker(marker)
Přepozicování značky. Metoda je veřejná, aby ji mohla volat sama značka.
Parametry:
{SMap.Marker} marker
značka k přepozicování

redraw(full)
Překreslí vrstvu: vezme značky a spočte viditelnost. Viditelné ukáže a napozicuje, neviditelné odepne.
Parametry:
full
Viz též:
SMap.Layer#redraw

removeAll()
Odebere všechny značky

removeMarker(marker, noRedraw)
Odebere značku nebo značky z vrstvy
Parametry:
{SMap.Marker || SMap.Marker[]} marker
Značka k odebrání
{bool} noRedraw volitelný, výchozí: false
Zakázat překreslení

setClusterer()
Nastaví slučovač značek
Parametry:
{SMap.Marker.Clusterer || null}

setReposition(options)
Zapne rozhazování značek tak, aby se nepřekrývaly. Využívá k tomu SMap.Marker.Repositioner.
Parametry:
{null || object} options
Parametry pro repositioner, zatím nedokumentované.

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)