Třída SMap.Layer.Multi

Metavrstva, sdružující více jiných vrstev
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přidá podřízenou vrstvu
Vymaže podřízené vrstvy
Zakáže podřízené vrstvy
Povolí podřízené vrstvy
Vrátí kontejnery podřízených vrstev
Vrátí všechny podřízené vrstvy
redraw(full)
Překreslí podřízené vrstvy
Odstraní prvky z podřízených vrstev
Odebere podřízenou vrstvu
setOwner(owner)
Nastaví vlastníka
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
$constructor, getCopyright, getId, isActive, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Layer(id)
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap.Laber#$destructor

addLayer(l)
Přidá podřízenou vrstvu
Parametry:
{SMap.Layer} l
Podřízená vrstva

clear()
Vymaže podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#clear

disable()
Zakáže podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#disable

enable()
Povolí podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#enable

getContainer()
Vrátí kontejnery podřízených vrstev
Viz též:
SMap.Layer#getContainer

{SMap.Layer[]} getLayers()
Vrátí všechny podřízené vrstvy
Vrací:
{SMap.Layer[]}

redraw(full)
Překreslí podřízené vrstvy
Parametry:
full
Viz též:
SMap.Layer#redraw

removeAll()
Odstraní prvky z podřízených vrstev
Viz též:
SMap.Layer#removeAll

removeLayer(l)
Odebere podřízenou vrstvu
Parametry:
{SMap.Layer} l
Podřízená vrstva

setOwner(owner)
Nastaví vlastníka
Parametry:
owner
Viz též:
SMap.Layer#setOwner

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)