Třída SMap.Layer.Tile

Vrstva s dlaždicemi. Posílá dotazy na dlaždice, jejichž názvy ve výchozím nastavení mají tvar ZOOM_X_Y?a=ORIENTATION.
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.Tile(id, url, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vymazat vrstvu == zrušit DOM a cache
redraw(full)
rotateTo(angle)
Dočasně natočit - krok animovaného otáčení
setOptions(options)
Za běhu změní vrstvě nějaké nastavení (a následně ji plně překreslí)
setURL(url)
Nastaví vrstvě nové URL
zoomTo(zoom, fixedPoint)
Dočasně posunout a nazoomovat dlaždice - krok animovaného zoomu
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
$destructor, disable, enable, getContainer, getCopyright, getId, isActive, removeAll, setCopyright, supportsAnimation
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Tile(id, url, options)
Parametry:
{string} id
ID vrstvy
{string} url
Základní URL dlaždic
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.tileSize volitelný, výchozí: 256
Velikost dlaždice v pixelech
{bool} options.alpha volitelný, výchozí: false
Obsahuje-li vrstva alfakanál, obsolete
{int} options.fadeTime volitelný, výchozí: 600
Celková doba fade-in animace (msec, doporučeno 600), 0 = neanimovat
{string} options.query volitelný
Formátovací řetězec pro pojmenovávání dlaždic
Metody - detailně
clear()
Vymazat vrstvu == zrušit DOM a cache

redraw(full)
Parametry:
full
Viz též:
SMap.Layer#redraw

rotateTo(angle)
Dočasně natočit - krok animovaného otáčení
Parametry:
angle

setOptions(options)
Za běhu změní vrstvě nějaké nastavení (a následně ji plně překreslí)
Parametry:
options

setURL(url)
Nastaví vrstvě nové URL
Parametry:
{string} url
Nové URL

zoomTo(zoom, fixedPoint)
Dočasně posunout a nazoomovat dlaždice - krok animovaného zoomu
Parametry:
zoom
fixedPoint

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)