Třída SMap.Layer.Turist

Turistická vrstva: zapínatelné turist- a cyklo-trasy
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Jsou zaplé cyklostezky?
Jsou zaplé turistické trasy?
setBike(bike)
Změna viditelnosti cyklostezek
setTrail(trail)
Změna viditelnosti tur. stezek
Metody zděděné ze třídy SMap.Layer:
$constructor, $destructor, clear, disable, enable, getContainer, getCopyright, getId, isActive, redraw, removeAll, rotateTo, setCopyright, supportsAnimation, zoomTo
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer(id)
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
Metody - detailně
getBike()
Jsou zaplé cyklostezky?

getTrail()
Jsou zaplé turistické trasy?

setBike(bike)
Změna viditelnosti cyklostezek
Parametry:
{bool} bike

setTrail(trail)
Změna viditelnosti tur. stezek
Parametry:
{bool} trail

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)