Třída SMap.Layer

Vrstva v mapě
Rozšiřuje SMap.IOwned
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
SMap.Layer.Vector
Zpetna kompatibilita
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Dočasné vymazání vrstvy.
Zakáže vrstvu.
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
redraw(full)
Překreslení vrstvy
Odstranění všech prvků z vrstvy
rotateTo(angle)
Jen pokud supportsAnimation()
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
zoomTo(zoom, fixedPoint)
Jen pokud supportsAnimation()
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Layer(id)
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Layer.Vector
Zpetna kompatibilita
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

clear()
Dočasné vymazání vrstvy.

disable()
Zakáže vrstvu.

enable()
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.

{object} getContainer()
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrací:
{object} Kontejner(y)

{string || string[] || null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string || string[] || null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

redraw(full)
Překreslení vrstvy
Parametry:
{bool} full
Je-li nutné přepočítávat polohu prvkům vrstvy

removeAll()
Odstranění všech prvků z vrstvy

rotateTo(angle)
Jen pokud supportsAnimation()
Parametry:
angle

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo(zoom, fixedPoint)
Jen pokud supportsAnimation()
Parametry:
zoom
fixedPoint

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)