Třída SMap.Marker.Cluster

Shluk značek
Rozšiřuje SMap.Marker

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker.Cluster(id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addMarker(marker)
Přidání značky do shluku
click(e, elm)
Po kliku na cluster se změní střed a zoom na jeho podznačky
Všechny značky v tomto shluku
setSize(min, max)
Nastavit velikost
Metody zděděné ze třídy SMap.Marker:
$destructor, getActive, getAnchor, getContainer, getCoords, getId, getSize, getTitle, setCoords, setURL
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Marker.Cluster(id, options)
Parametry:
{id} id
{object} options volitelný
{string} options.color volitelný, výchozí: "#3d66cf"
Barva textu ve shluku
{function} options.radius volitelný, výchozí: 25+10*(count-min+1)/(max-min+1)
Výpočet poloměru; vstupem je počet, minimum a maximum
Metody - detailně
addMarker(marker)
Přidání značky do shluku
Parametry:
{SMap.Marker} marker

click(e, elm)
Po kliku na cluster se změní střed a zoom na jeho podznačky
Parametry:
e
elm
Viz též:
SMap.Marker#click

{SMap.Marker[]} getMarkers()
Všechny značky v tomto shluku
Vrací:
{SMap.Marker[]}

setSize(min, max)
Nastavit velikost
Parametry:
{int} min
Velikost nejmenšího okolního shluku
{int} max
Velikost největšího okolního shluku

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)