Třída SMap.Marker.Clusterer

Tvořič shluků značek

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker.Clusterer(map, maxDistance, clusterCtor)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addMarker(marker)
Přidání značky
Vše vyčistit
Provede vlastní rozhození značek
Vrátí shluklé značky
Vrátí neshluklé značky
removeMarker(marker)
Odebrání značky
Konstruktor - detail
SMap.Marker.Clusterer(map, maxDistance, clusterCtor)
Parametry:
{SMap} map
{int} maxDistance volitelný, výchozí: 100
Do této vzdálenosti patří značka do shluku
{function} clusterCtor volitelný, výchozí: SMap.Marker.Cluster
Konstruktor shluku
Metody - detailně
addMarker(marker)
Přidání značky
Parametry:
{SMap.Marker} marker

clear()
Vše vyčistit

compute()
Provede vlastní rozhození značek

{SMap.Marker[]} getAllMarkers()
Vrací:
{SMap.Marker[]} Všechny vstupní neshluklé značky

{SMap.Marker.Cluster[]} getClusters()
Vrátí shluklé značky
Vrací:
{SMap.Marker.Cluster[]}

{SMap.Marker[]} getMarkers()
Vrátí neshluklé značky
Vrací:
{SMap.Marker[]}

removeMarker(marker)
Odebrání značky
Parametry:
{SMap.Marker} marker

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)