Třída SMap.Marker.POI

Značka z typického POI serveru
Rozšiřuje SMap.Marker
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker.POI(coords, id, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
SMap.Marker.POI.nodeName
Hlavní obalovací prvek pro nové markery. Název elementu je psán malými písmeny.
<statická>
SMap.Marker.POI.VISUAL
Jednotlivé vizuální typy [DETAIL, BIG, MIDDLE, UNIVERSAL, SMALL, SMALLER, LITTLE]. Všechny typy kromě verze [UNIVERSAL, SMALLER, LITTLE] jsou schopné zobrazit obrázek/ikonu.
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Získání ID POIe.
Získání zdroje POIe.
Získání konfigurace vizuálního zobrazení markeru.
Jedná se o vizuální reprezentaci detailu?
Posunuti karty
Odstranění zobrazené popup karty.
setActive(state, noAnim)
Zapnutí/vypnutí animace zvětšování obsahu markeru.
setOwner(owner)
Standartni setOwner, ktery posloucha na zoom start, kdy se u novych znacek s kartou musi na zacatku zoomu karta skryt
setPlainId(plainId)
Nastavení ID POIe.
Nastavení callback funkce pro naplnění obsahu vizitky.
setSource(source)
Nastavení zdroje POIe.
setVisual(visual)
Změna vizuálu značky.
Metody zděděné ze třídy SMap.Marker:
$destructor, click, getActive, getAnchor, getContainer, getCoords, getId, getSize, getTitle, setCoords, setURL
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap
Konstruktor - detail
SMap.Marker.POI(coords, id, options)
Parametry:
{SMap.Coords} coords
{id} id
{object} options
{object} options.type
Novy vizualni typ z SMap.Marker.POI.VISUAL
{bool} options.paid
Jedna se o placeny poi?
{string} options.url
Obrázek POIe; Nový vizuální typ - obrázek
{string} options.urlPoitype
Nový vizuální typ - ikona
{bool} options.detail
Nový vizuální typ - detail
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Marker.POI.nodeName
Hlavní obalovací prvek pro nové markery. Název elementu je psán malými písmeny.

<statická> SMap.Marker.POI.VISUAL
Jednotlivé vizuální typy [DETAIL, BIG, MIDDLE, UNIVERSAL, SMALL, SMALLER, LITTLE]. Všechny typy kromě verze [UNIVERSAL, SMALLER, LITTLE] jsou schopné zobrazit obrázek/ikonu.
Metody - detailně
{number} getPlainId()
Získání ID POIe.
Vrací:
{number}

{string} getSource()
Získání zdroje POIe.
Vrací:
{string}

{Object} getVisual()
Získání konfigurace vizuálního zobrazení markeru.
Vrací:
{Object}

{Boolean} isDetail()
Jedná se o vizuální reprezentaci detailu?
Vrací:
{Boolean}

moveCard()
Posunuti karty

removeCard()
Odstranění zobrazené popup karty.

setActive(state, noAnim)
Zapnutí/vypnutí animace zvětšování obsahu markeru.
Parametry:
{bool} state
Hodnota stavu.
{bool} noAnim volitelný, výchozí: false
Vypnout animaci zvětšování markeru.

setOwner(owner)
Standartni setOwner, ktery posloucha na zoom start, kdy se u novych znacek s kartou musi na zacatku zoomu karta skryt
Parametry:
owner

setPlainId(plainId)
Nastavení ID POIe.
Parametry:
{number} plainId

setPopupCallback(cb)
Nastavení callback funkce pro naplnění obsahu vizitky.
Parametry:
{Function} cb
Funkci se předává na prvním argumentu instance třídy SMap.Card; pokud funkce vrací {JAK.Promise}, vizitka se zobrazí až po splnění promise.

setSource(source)
Nastavení zdroje POIe.
Parametry:
{string} source

setVisual(visual)
Změna vizuálu značky.
Parametry:
{object} visual volitelný
{boolean} visual.paid volitelný, výchozí: false
Placený POI
{Object} visual.type volitelný
Typ se čerpá z enumu SMap.Marker.POI.VISUAL, který určuje jeho výslednou podobu.
{String|HTMLElement} visual.url volitelný
Cesta k obrázku; vlastní DOM element u nového vizuálního typu
{String|HTMLElement} visual.urlPoitype volitelný
Cesta k obrázku (ikona); vlastní DOM element u nového vizuálního typu
{boolean} visual.detail volitelný
U nového vizuálního typu se jedná o zobrazení detailu

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)