Třída SMap.Marker

Značka v mapě
Rozšiřuje JAK.IDecorable, SMap.IOwned
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker(coords, id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
click(e, elm)
Došlo ke kliknutí na značku. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
<statická>
SMap.Marker.fromData(data)
Statická tovární metoda - výroba značky z datového objektu
<statická>
SMap.Marker.fromXML(node)
Statická tovární metoda - výroba značky z XML
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?
Vrátí ukotvení značky
Vrátí kontejner značky
Vrátí souřadnice značky
Vrátí id značky
Vrátí rozměr značky, je-li znám
Vrátí popisek značky
setCoords(coords)
Změní značce umístění
setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Marker(coords, id, options)
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souřadnice značky
{string || false} id
Jednoznačný identifikátor, při nezadání bude vygenerován
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek značky
{number[] || null} options.size volitelný, výchozí: null
Rozměry, nejsou povinné
{string} options.url volitelný, výchozí: default
Buď DOM prvek, nebo URL obrázku
{object} options.anchor volitelný, výchozí: {left:11,top:30}
Objekt s dvěma vlastnostmi z {left,top,right,bottom}, určující pixelové souřadnice hotspotu
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

click(e, elm)
Došlo ke kliknutí na značku. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
Parametry:
e
elm

<static> SMap.Marker.fromData(data)
Statická tovární metoda - výroba značky z datového objektu
Parametry:
{object} data
Definice např. z poiserveru

<static> SMap.Marker.fromXML(node)
Statická tovární metoda - výroba značky z XML
Parametry:
{node} node
XML uzel s definicí značky

getActive()
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?

{SMap.Pixel} getAnchor()
Vrátí ukotvení značky
Vrací:
{SMap.Pixel} Ukotvení značky

{object} getContainer()
Vrátí kontejner značky
Vrací:
{object} Kontejner značky - objekt s položkami SMap.LAYER_*

{SMap.Coords} getCoords()
Vrátí souřadnice značky
Vrací:
{SMap.Coords} Souřadnice značky

getId()
Vrátí id značky

getSize()
Vrátí rozměr značky, je-li znám

{string} getTitle()
Vrátí popisek značky
Vrací:
{string} Popisek značky

setCoords(coords)
Změní značce umístění
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Nová pozice

setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
Parametry:
{string} url
Nové URL

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)