Třída SMap.Pano.Marker

Pano značka
Rozšiřuje SMap.Marker
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker(coords, id, options)
Metody zděděné ze třídy SMap.Marker:
$constructor, $destructor, click, getActive, getAnchor, getContainer, getCoords, getId, getSize, getTitle, setCoords, setURL
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Marker(coords, id, options)
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souřadnice značky
{string || false} id
Jednoznačný identifikátor, při nezadání bude vygenerován
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek značky
{number[] || null} options.size volitelný, výchozí: null
Rozměry, nejsou povinné
{string} options.url volitelný, výchozí: default
Buď DOM prvek, nebo URL obrázku
{object} options.anchor volitelný, výchozí: {left:11,top:30}
Objekt s dvěma vlastnostmi z {left,top,right,bottom}, určující pixelové souřadnice hotspotu

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)