Třída SMap.Pano.Scene

Panorama, hlavní objekt (scéna)
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Pano.Scene(parent, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrací instanci objektu JAK.Signals, kterou lze použít pro poslouchání na události scény
show(place, options)
Zobrazit konkrétní místo
Synchronizovat scénu s rozměry HTML prvku průhledu
Konstruktor - detail
SMap.Pano.Scene(parent, options)
Parametry:
{node} parent
Rodičovský HTML prvek
{object} options volitelný
Konfigurace
{int} options.blend volitelný, výchozí: 500
Trvání animace přechodu (msec)
{SMap.Marker || null} options.marker volitelný, výchozí: null
Značka pro použití v mapě
{bool} options.nav volitelný, výchozí: true
Zobrazovat navigaci?
{bool} options.static volitelný, výchozí: false
Zakázat rozhled?
{number} options.fov volitelný, výchozí: Math.PI*0.4
Horizontální field of view
{numer[]} foptions.fovRange volitelný, výchozí: Math.PI/20,Math.PI/2
Rozsah FOV
{number[]} options.pitchRange volitelný, výchozí: -Math.PI*0.3,0
Rozsah vertikálního náklonu
{number} options.keyboardSpeed volitelný, výchozí: Math.PI/2
Rychlost otáčení šipkami (v radiánech za vteřinu)
Metody - detailně
{JAK.Signals} getSignals()
Vrací instanci objektu JAK.Signals, kterou lze použít pro poslouchání na události scény
Vrací:
{JAK.Signals}

show(place, options)
Zobrazit konkrétní místo
Parametry:
{SMap.Pano.Place} place
{object} options volitelný
Konfigurace
{bool} options.blend volitelný, výchozí: false
Pomocí animovaného prolnutí?
{string || number || null} options.yaw volitelný
Horizontální natočení: null => zachovat existující yaw, "auto" => použít spočítánou hodnotu pro panoramatu nebo se použije kappa, číslo = úhel (v radiánech)
{string || number || null} options.fov volitelný
Horizontální field of view: null => zachovat existující fov, "auto" => převzít ze scény, číslo = úhel (v radiánech)
{string || number || null} options.pitch volitelný
Vertikální natočení: null => zachovat existující pitch, "auto" => převzít ze scény, číslo = úhel (v radiánech)

syncPort()
Synchronizovat scénu s rozměry HTML prvku průhledu

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)