Třída SMap.Projection.Mercator

Mercatorova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na čtverec 256x256 pixelů

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Konstruktor - detail
SMap.Projection.Mercator()

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Mon May 15 2017 09:46:16 GMT+0200 (CEST)