Třída SMap.Projection.Robinson

Robinsonova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na obdélník o velikosti ... FIXME

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Konstruktor - detail
SMap.Projection.Robinson()

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:12 GMT+0200 (CEST)