Třída SMap.Projection

Projekce - nástroj pro převod mezi pixely a souřadnicemi
Rozšiřuje SMap.IOwned

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
coordsToPixel(coords, center, zoom, orientation)
Převede zeměpisnou souřadnici na relativní pixelovou hodnotu
pixelToCoords(pixel, center, zoom, orientation)
Převede relativní pixelovou hodnotu na zeměpisnou souřadnici
project(coords, zoom)
Převede souřadnice na absolutní pixelovou hodnotu
unproject(absPixel, zoom)
Převede absolutní pixelovou hodnotu na souřadnice
Metody zděděné ze třídy SMap.IOwned:
getMap, setOwner
Konstruktor - detail
SMap.Projection()
Metody - detailně
coordsToPixel(coords, center, zoom, orientation)
Převede zeměpisnou souřadnici na relativní pixelovou hodnotu
Parametry:
{SMap.Coords} coords
{SMap.Coords} center
{int} zoom
{int} orientation

pixelToCoords(pixel, center, zoom, orientation)
Převede relativní pixelovou hodnotu na zeměpisnou souřadnici
Parametry:
{SMap.Pixel} pixel
{SMap.Coords} center
{int} zoom
{int} orientation

{SMap.Pixel} project(coords, zoom)
Převede souřadnice na absolutní pixelovou hodnotu
Parametry:
{SMap.Coords} coords
{number} zoom
Vrací:
{SMap.Pixel}

{SMap.Coords} unproject(absPixel, zoom)
Převede absolutní pixelovou hodnotu na souřadnice
Parametry:
{SMap.Pixel} absPixel
{number} zoom
Vrací:
{SMap.Coords}

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:11 GMT+0200 (CEST)