Třída SMap.Route

Požadavek na vyhledání trasy
Rozšiřuje JAK.ISignals
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Route(coords, callback, params)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přerušit běžící požadavek
Vrátí pole průjezdních bodů
Vrátí criterion, tedy parametry route
Vrátí výsledek plánování. Je to objekt s těmito hlavními vlastnostmi:
  • geometry – pole souřadnic geometrie trasy
  • altitude – pole nadmořských výšek pro jednotlivé body geometrie
  • points – pole průjezdních bodů; každý bod je další (zatím nedokumentovaný) složitý objekt
  • ascent – celkové stoupání
  • descent – celkové klesání
  • url – routovací adresa
  • inEurope – vede-li trasa též mimo ČR
  • length – celková délka trasy v metrech
  • time – celkový čas trasy ve vteřinách
send()
Ručně volat jen pokud bylo do konstruktoru posláno autoSend:false
Konstruktor - detail
SMap.Route(coords, callback, params)
Parametry:
{SMap.Coords[]} coords
Pole bodů, skrz které vede trasa
{function} callback
Funkce zavolaná po nalezení trasy
{object} params volitelný
Volitelná konfigurace
{string} params.criterion volitelný
Druh trasy: "fast", "short", "bike1", "bike2", "bike3", "turist1", "turist2"
{string} params.toll volitelný
"free" = bez poplatků (jen pro criterion=fast/short)
{int} params.avoidtraffic volitelný
1 = ignorovat velké silnice (jen pro criterion=bikeN)
Metody - detailně
abort()
Přerušit běžící požadavek

{SMap.Coords[]} getCoords()
Vrátí pole průjezdních bodů
Vrací:
{SMap.Coords[]}

{string} getCriterion()
Vrátí criterion, tedy parametry route
Vrací:
{string}

getResults()
Vrátí výsledek plánování. Je to objekt s těmito hlavními vlastnostmi:

send()
Ručně volat jen pokud bylo do konstruktoru posláno autoSend:false

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:12 GMT+0200 (CEST)