Třída SMap.SuggestItem-SuggestItem

Položka našeptávače

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
<inner>  
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
<inner>
SuggestItem(data, pos)
Pro vytvoření položky jsou nutné vstupní data a pozice položky v seznamu.
Konstruktor - detail
<inner> SMap.SuggestItem-SuggestItem()
Metody - detailně
<inner> SuggestItem(data, pos)
Pro vytvoření položky jsou nutné vstupní data a pozice položky v seznamu.
Parametry:
{Object} data
Vstupní data z SMap.SuggestProvider
{Number} pos
Pozice <1;n>

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:12 GMT+0200 (CEST)