Třída SMap

Mapa
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap(container, center, zoom, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<konstanta>
SMap.DEF_BASE
<konstanta>
<konstanta>
SMap.DEF_BIKE
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.DEF_HYBRID
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.DEF_OPHOTO
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.DEF_PANO
<konstanta>
SMap.DEF_RELIEF
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.DEF_SUMMER
<konstanta>
SMap.DEF_TRAIL
<konstanta>
SMap.DEF_TURIST
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.EAST
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.KB_PAN
<konstanta>
SMap.KB_ZOOM
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.LAYER_HUD
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.LAYER_TILE
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.MOUSE_PAN
<konstanta>
<konstanta>
SMap.MOUSE_ZOOM
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
SMap.NORTH
<konstanta>
SMap.SOUTH
<statická>
SMap.TRANSFORM
CSS vlastnost
<statická>
SMap.Vector
Zpetna kompatibilita
<konstanta>
SMap.WEST
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Všechny destruktory dělají toto:
- vymažou kontejner, pokud prvek nějaký má
- zavolají destruktor všech podřízených prvků
- odvěsí své události
Nedochází tedy k selektivnímu odvěšování - na to se používá .removeXXX()
addCard(card, coords, noPan)
Zobrazí vizitku
addControl(c, placement)
Přidá do mapy ovládací prvek
Vyrobí výchozí kontextové menu
Vyrobí typické ovládácí prvky
Vyrobí výchozí vrstvu dle zadané konstanty
addLayer(l, before)
Přidá do mapy vrstvu
adjustCoordsByPadding(coords, zoom, projection)
Nové souřadnice, které se od zadaných na zadaném zoomu liší o padding mapy
computeCenterZoom(arr, usePadding)
Spočítá střed a zoom pro množinu bodů
Umožní zobrazování POI z poiserverů v API
formatString(template, customValues)
Nahradí v zadaném řetězci všechny placeholdery {nazev} aktuálními hodnotami. Povolené hodnoty: cx, cy, lbx, lby, rtx, rty, lx, rx, by, ty, zoom, zoom[+-][12], orientation.
Vrátí právě zobrazenou vizitku
Vrátí střed
Vrátí mapový prvek
Vrátí rodič mapových vrstev
Vrátí seznam ovládacích prvků
Vrátí vektorový nástroj
Nalezne mapu dle zadaného ID
Vrátí držák daného typu vrstvy
Top-level volání getMap() vrací instanci mapy
Vrátí posun mapy vůči středu
Vrátí současnou orientaci
getPadding(which)
Vrátí vnitřní padding
Vrátí aktuální projekci
Vrátí rozměry průhledu
Vrátí zoom
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné šikmé snímky
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné letecké snímky
lock()
Zamkne mapu. Pokud je mapa zamknutá, nedochází k automatickému překreslování vrstev, když je potřeba
Žádost o explicitní aktualizaci vrstev (má smysl jen při zamčené mapě)
Zavře vizitku
Odebere ovládáci prvek
Odebere vrstvu z mapy
setCenter(center, animate)
Nastaví mapě nový střed.
setCenterZoom(center, zoom, animate)
Nastaví střed i zoom
setCursor(cursor, x, y)
Nastaví kurzor mapovému rodiči
setOrientation(o, animate)
Nastaví orientaci
setPadding(which, value)
Nastaví vnitřní padding (rezervovanou oblast, kde nesmí být vizitka). Používá se jen při posunu mapy v důsledku otevření vizitky.
setProjection(projection)
Nastaví projekci
setZoom(z, fixedPoint, animate)
Nastaví mapě zoom
setZoomRange(min, max)
Změna zoom rozsahu
Sesynchronizuje mapu s portem
Odemkne mapu; tím dojde k překreslení a aktualizaci všech vrstev (typicky po konci pohybu)
zoomAnimationStart(fixedPoint, touch)
Přepnout do režimu plynulého zoomu
Krok plynulého zoomu
Konec režimu plynulého zoomu
zoomAnimationTarget(targetZoom, sourceZoom)
Pustit animaci s daným cílem
Konstruktor - detail
SMap(container, center, zoom, options)
Parametry:
{node} container
Prvek, do kterého se mapa vyrobí
{SMap.Coords} center volitelný
Souřadnice středu
{int} zoom volitelný
Zoom
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.minZoom volitelný, výchozí: 2
Nejmenší povolený zoom
{int} options.maxZoom volitelný, výchozí: 18
Největší povolený zoom
{int} options.orientation volitelný, výchozí: SMap.NORTH
Konstanta natočení mapy
{int} options.projection volitelný, výchozí: new SMap.Projection.Mercator()
Projekce mapy
{int} options.animTime volitelný, výchozí: 500
Jak dlouho trvá animovaný posun mapou
{int} options.zoomTime volitelný, výchozí: 300
Jak dlouho trvá animovaný zoom mapou
{int} options.rotationTime volitelný, výchozí: 300
Jak dlouho trvá animované otáčení mapou
{int} options.ophotoDate volitelný, výchozí: true
Zapnout zobrazení datumu u leteckých snímků
Viz též:
SMap.NORTH
SMap.SOUTH
SMap.EAST
SMap.WEST
Vlastnosti - detailně
<konstanta> SMap.DEF_BASE

<konstanta> SMap.DEF_BASE_NEW

<konstanta> SMap.DEF_BIKE

<konstanta> SMap.DEF_GEOGRAPHY

<konstanta> SMap.DEF_HISTORIC

<konstanta> SMap.DEF_HYBRID

<konstanta> SMap.DEF_HYBRID_SPARSE

<konstanta> SMap.DEF_OBLIQUE

<konstanta> SMap.DEF_OBLIQUE_HYBRID

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO0203

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO0406

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO1012

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO1415

<konstanta> SMap.DEF_PANO

<konstanta> SMap.DEF_RELIEF

<konstanta> SMap.DEF_SMART_BASE

<konstanta> SMap.DEF_SMART_OPHOTO

<konstanta> SMap.DEF_SMART_SUMMER

<konstanta> SMap.DEF_SMART_TURIST

<konstanta> SMap.DEF_SMART_WINTER

<konstanta> SMap.DEF_SUMMER

<konstanta> SMap.DEF_TRAIL

<konstanta> SMap.DEF_TURIST

<konstanta> SMap.DEF_TURIST_NEW

<konstanta> SMap.DEF_TURIST_WINTER

<konstanta> SMap.EAST

<konstanta> SMap.GEOMETRY_CIRCLE

<konstanta> SMap.GEOMETRY_ELLIPSE

<konstanta> SMap.GEOMETRY_PATH

<konstanta> SMap.GEOMETRY_POLYGON

<konstanta> SMap.GEOMETRY_POLYLINE

<konstanta> SMap.KB_PAN

<konstanta> SMap.KB_ZOOM

<konstanta> SMap.LAYER_ACTIVE

<konstanta> SMap.LAYER_GEOMETRY

<konstanta> SMap.LAYER_HUD

<konstanta> SMap.LAYER_MARKER

<konstanta> SMap.LAYER_SHADOW

<konstanta> SMap.LAYER_TILE

<konstanta> SMap.MAPSET_BASE

<konstanta> SMap.MAPSET_TURIST

<konstanta> SMap.MOUSE_PAN

<konstanta> SMap.MOUSE_WHEEL

<konstanta> SMap.MOUSE_ZOOM

<konstanta> SMap.MOUSE_ZOOM_IN

<konstanta> SMap.MOUSE_ZOOM_OUT

<konstanta> SMap.NORTH

<konstanta> SMap.SOUTH

<statická> SMap.TRANSFORM
CSS vlastnost

<statická> SMap.Vector
Zpetna kompatibilita

<konstanta> SMap.WEST
Metody - detailně
$destructor()
Všechny destruktory dělají toto:
- vymažou kontejner, pokud prvek nějaký má
- zavolají destruktor všech podřízených prvků
- odvěsí své události
Nedochází tedy k selektivnímu odvěšování - na to se používá .removeXXX()

addCard(card, coords, noPan)
Zobrazí vizitku
Parametry:
{SMap.Card} card
Vizitka
{SMap.Coords} coords
Souřadnice, na kterách se má otevřít
{bool} noPan
Neposouvat mapu tak, aby byla vizitka vidět

addControl(c, placement)
Přidá do mapy ovládací prvek
Parametry:
{SMap.Control} c
Ovládací prvek
{object} placement volitelný
Umístění - smysluplná kombinace CSS vlastností left/top/right/bottom (DEPRECATED: užijte přímo CSS stylů, každý potomek SMap.Control.Visible v API má unikátní CSS třídu)

addDefaultContextMenu()
Vyrobí výchozí kontextové menu

addDefaultControls(options)
Vyrobí typické ovládácí prvky
Parametry:
options

{SMap.Layer} addDefaultLayer(id)
Vyrobí výchozí vrstvu dle zadané konstanty
Parametry:
{string || number} id
Konstanta vrstvy
Vrací:
{SMap.Layer} Výchozí přidaná vrstva
Viz též:
SMap.DEF_*

{SMap.Layer} addLayer(l, before)
Přidá do mapy vrstvu
Parametry:
{SMap.Layer} l
Vrstva
{bool} before volitelný
Připnout-li vrstvu dospod ostatních (default = false = navrch)
Vrací:
{SMap.Layer}

{SMap.Coords} adjustCoordsByPadding(coords, zoom, projection)
Nové souřadnice, které se od zadaných na zadaném zoomu liší o padding mapy
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souřadnice, které posouváme
{int} zoom volitelný
Zoom, ve kterém je definovaný pixelový posun
{SMap.Projection} projection volitelný
Volitelně projekce (pokud není zadána, použije se aktuální)
Vrací:
{SMap.Coords}

animate(c)
Parametry:
c
Zastaralé:
Vhodnější je setCenter(c, true)

{array} computeCenterZoom(arr, usePadding)
Spočítá střed a zoom pro množinu bodů
Parametry:
{SMap.Coords[]} arr
Pole souřadnic
{bool} usePadding volitelný, výchozí: false
Má-li se průhled zúžit o paddingy způsobené ovládacími prvky
Vrací:
{array} Střed a zoom

createDefaultDataProvider()
Umožní zobrazování POI z poiserverů v API

{string} formatString(template, customValues)
Nahradí v zadaném řetězci všechny placeholdery {nazev} aktuálními hodnotami. Povolené hodnoty: cx, cy, lbx, lby, rtx, rty, lx, rx, by, ty, zoom, zoom[+-][12], orientation.
Parametry:
{string} template
Šablona pro nahrazení
{object} customValues volitelný
Doplňkové nahrazovací dvojice
Vrací:
{string} Nahrazený řetězec

{SMap.Card} getCard()
Vrátí právě zobrazenou vizitku
Vrací:
{SMap.Card} Zobrazená vizitka

{SMap.Coords} getCenter()
Vrátí střed
Vrací:
{SMap.Coords} Souřadnice středu

{node} getContainer()
Vrátí mapový prvek
Vrací:
{node} Pruhled

{node} getContent()
Vrátí rodič mapových vrstev
Vrací:
{node} Rodic

{SMap.Control[]} getControls()
Vrátí seznam ovládacích prvků
Vrací:
{SMap.Control[]}

{JAK.Vector} getGeometryCanvas()
Vrátí vektorový nástroj
Vrací:
{JAK.Vector}

{SMap.Layer || null} getLayer(id)
Nalezne mapu dle zadaného ID
Parametry:
{string || number} id
ID vrstvy, kterou hledáme
Vrací:
{SMap.Layer || null} Výsledná vrstva, pokud je v mapě

getLayerContainer(type)
Vrátí držák daného typu vrstvy
Parametry:
type

{SMap} getMap()
Top-level volání getMap() vrací instanci mapy
Vrací:
{SMap}

{SMap.Pixel} getOffset()
Vrátí posun mapy vůči středu
Vrací:
{SMap.Pixel} Posun

{int} getOrientation()
Vrátí současnou orientaci
Vrací:
{int} Konstanta směru, který je "nahoru"

{int} getPadding(which)
Vrátí vnitřní padding
Parametry:
{string} which
Název směru paddingu
Vrací:
{int} Padding

{SMap.Projection} getProjection()
Vrátí aktuální projekci
Vrací:
{SMap.Projection}

{JAK.Signals} getSignals()
Vrací:
{JAK.Signals}

{SMap.Pixel} getSize()
Vrátí rozměry průhledu
Vrací:
{SMap.Pixel} rozměr

{int} getZoom()
Vrátí zoom
Vrací:
{int} Aktuální zoom

getZoomRange()
Vrací:
[int[]] Rozsah povoleného zoomu

isObliqueAvailable(coords)
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné šikmé snímky
Parametry:
{SMap.Coords} coords volitelný
Souřadnice pro otestování. Při nezadání se použije aktuální střed.

isOphotoAvailable(coords)
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné letecké snímky
Parametry:
{SMap.Coords} coords volitelný
Souřadnice pro otestování. Při nezadání se použije aktuální střed.

lock()
Zamkne mapu. Pokud je mapa zamknutá, nedochází k automatickému překreslování vrstev, když je potřeba

redraw()
Žádost o explicitní aktualizaci vrstev (má smysl jen při zamčené mapě)

removeCard()
Zavře vizitku

removeControl(c)
Odebere ovládáci prvek
Parametry:
{SMap.Control} c
Ovládací prvek

removeLayer(l)
Odebere vrstvu z mapy
Parametry:
{SMap.Layer} l
Vrstva

setCenter(center, animate)
Nastaví mapě nový střed.
Parametry:
{SMap.Coords || SMap.Pixel} center
Buď nová souřadnice středu, nebo pixelový posun
{bool} animate volitelný, výchozí: false
Animovat?

setCenterZoom(center, zoom, animate)
Nastaví střed i zoom
Parametry:
{SMap.Coords} center
Střed
{int} zoom
Zoom
{bool} animate volitelný, výchozí: false
Animovat?

setCursor(cursor, x, y)
Nastaví kurzor mapovému rodiči
Parametry:
{string || null} cursor
CSS hodnota. Null znamená vrácení předchozího.
{number} x volitelný
Hotspot X
{number} y volitelný
Hotspot Y

setOrientation(o, animate)
Nastaví orientaci
Parametry:
{int} o
Konstanta směru, který je "nahoru"
{bool} animate volitelný, výchozí: true
Animovat?

setPadding(which, value)
Nastaví vnitřní padding (rezervovanou oblast, kde nesmí být vizitka). Používá se jen při posunu mapy v důsledku otevření vizitky.
Parametry:
{string} which
Název směru paddingu
{int} value
Hodnota paddingu

setProjection(projection)
Nastaví projekci
Parametry:
{SMap.Projection} projection

setZoom(z, fixedPoint, animate)
Nastaví mapě zoom
Parametry:
{int || string} z
Zoom
{SMap.Pixel || SMap.Coords} fixedPoint volitelný
Bod, který by měl být vůči zoomu invariantní
{bool} animate volitelný, výchozí: false
Animovat?

setZoomRange(min, max)
Změna zoom rozsahu
Parametry:
{int} min
Minimální povolený zoom
{int} max
Maximální povolený zoom

syncPort()
Sesynchronizuje mapu s portem

unlock()
Odemkne mapu; tím dojde k překreslení a aktualizaci všech vrstev (typicky po konci pohybu)

zoomAnimationStart(fixedPoint, touch)
Přepnout do režimu plynulého zoomu
Parametry:
{SMap.Pixel} fixedPoint
{bool} touch
Je to dotyk?

zoomAnimationStep(fracZoom)
Krok plynulého zoomu
Parametry:
{float} fracZoom

zoomAnimationStop()
Konec režimu plynulého zoomu

zoomAnimationTarget(targetZoom, sourceZoom)
Pustit animaci s daným cílem
Parametry:
{number} targetZoom
{number} sourceZoom volitelný

Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Thu Aug 10 2017 09:37:10 GMT+0200 (CEST)