« zpět na seznam ukázek

Geokódování

Ukázky:

Geokódováním se rozumí dvojice nově nabízených služeb: hledání zeměpisné pozice dle zadaného řetězce (dopředné geokódování) a hledání zeměpisných objektů na zadané souřadnici (zpětné geokódování). Aby tyto funkce v API správně fungovaly, je nutné, aby uživatelův prohlížeč podporoval techniku zvanou CORS. To je případ většiny současných prohlížečů, s výjimkou prohlížečů Internet Explorer 7 a Opera. Pro uživatele s těmito prohlížeči si provozovatel stránek na svém serveru musí vytvořit proxy pro dvě URL:

  1. /geocode ⇒ https://api.mapy.cz/geocode
  2. /rgeocode ⇒ https://api.mapy.cz/rgeocode

Při volání metod API je navíc možné zadat vlastní adresy pro tyto metody (pokud by třeba poskytovatel trval na jiném umístění), ale vždy musí být v doméně stránky, která API používá. Zmíněnou proxy je snadné vyrobit, kupříkladu v PHP:

<?php
	header("Content-type: text/xml");
	echo file_get_contents("https://api.mapy.cz/geocode?" . $_SERVER["QUERY_STRING"]);
?>