Třída SMap.Control.ContextMenu

Kontextové menu
Rozšiřuje SMap.Control

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
open(event, coords)
Otevře menu na zadané pixelové pozici
addItem(item, pos)
Přidá položku menu
removeItem(item)
Odebere existující položku menu
Vrátí položky
Vyčistí položky
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.ContextMenu()
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Control.ContextMenu.Separator
Metody - detailně
$destructor()
setOwner()

open(event, coords)
Otevře menu na zadané pixelové pozici
Parametry:
{event} event
{SMap.Coords} coords volitelný
Volitelně souřadnice bodu, ke kterému se menu vztahuje (pokud se liší od místa kliknutí)

close()

addItem(item, pos)
Přidá položku menu
Parametry:
{SMap.Control.ContextMenu.Item} item
{int} pos volitelný
pozice; při nezadání se přidá na konec

removeItem(item)
Odebere existující položku menu
Parametry:
{SMap.Control.ContextMenu.Item} item

{Array[SMap.Control.ContextMenu.Item]} getItems()
Vrátí položky
Vrací:
{Array[SMap.Control.ContextMenu.Item]}

clearItems()
Vyčistí položky

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{node} getContainer()
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Vrací:
{node} Kontejner prvku

setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Parametry:
{SMap} owner
Nastaví rodiče ovládacího prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy