Třída SMap.Control.Orientation

Tlačítko na změnu natočení.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektorů ".smap .cw" (po směru hodinových ručiček) a ".smap .ccw" (proti směru hodinových ručiček).


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Orientation(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný
Popisek
{string} options.mode volitelný, výchozí: "cw"
Směr (cw = po směru hodinových ručiček, ccw = proti)
Metody - detailně
{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Parametry:
{SMap} owner
Nastaví rodiče ovládacího prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy