Třída SMap.Geocoder.Reverse

Reverzní geocoder. Pro jeho funkčnost je nutné přesměrování /rgeocode => mapy.cz/rgeocode
Rozšiřuje SMap.Geocoder

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Geocoder.Reverse(coords, callback, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přeruší probíhající požadavek
Konstruktor - detail
SMap.Geocoder.Reverse(coords, callback, options)
Provede zpětné geokódování
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Kde hledáme
{function} callback
Funkce co zpracuje nalezená data
{Object} options
Konfigurace
{String} options.url volitelný, výchozí: "/v0/rgeocode"
Url pro geo kodovani
{String} options.lang volitelný, výchozí: ""
Řetězec preferovaných jazyků odpovědi oddělených čárkou (podporovane jsou cs, sk, en, de) např.: "en,cs"
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Geocoder.Reverse.METHOD
Metody - detailně
abort()
Přeruší probíhající požadavek