Třída SMap.IOwned

Rozhraní pro všechny, kteří mají nadřízeného

Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Metody - detailně
{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner